Wanneer een brief, wanneer e-mail?

U kunt niet alle vragen en mededelingen via de elektronische post bij ons indienen. Bijvoorbeeld omdat een stuk voorzien moet zijn van een handtekening. Sinds 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden. Op grond van deze wet is het (nog) niet mogelijk een formeel bericht naar de gemeente te sturen maar alleen voorzover kenbaar is gemaakt dat deze weg is geopend.

Op dit moment is het nog niet voor alle gemeentelijke diensten de elektronische weg opengesteld. Waar dat wel mogelijk is, staat dit op deze webpagina uitdrukkelijk aangegeven.

De volgende formele aangelegenheden gaan per brief

  • Bezwaarschriften zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  • Klachten als bedoeld in afdeling 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
  • Aanvragen voor beschikkingen (tenzij anders aangegeven).
  • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Via de elektronische weg ingediende bezwaarschriften, klachten of aanvragen lopen vertraging op. U wordt namelijk verzocht het ingediende stuk alsnog van uw handtekening te voorzien.

Elektronische post mag bij:

  • Aanvragen en meldingen bij de afdelingen die deze mogelijkheden aanbieden op de betreffende pagina's van deze website.
  • Informele verzoeken om inlichtingen via info@harderwijk.nl.
  • Informele mededelingen, bijvoorbeeld klachten over losliggende stoeptegels geeft u door via melding openbare ruimte.