Starterslening

 • Wilt u uw 1e woning kopen maar krijgt u net niet genoeg hypotheek om de financiering rond te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening.
 • Dit is een 2e hypotheek waarmee u het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen aanvult tot de totale koopsom van de woning.
 • Het is mogelijk om een extra 6% op de woningwaarde te lenen voor energiebesparende maatregelen.
 • Hebt u vragen over de starterslening, neem dan contact op met de gemeente.
Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen met DigiD

 • De eerste 3 jaar betaalt u geen maandlasten voor de starterslening. Hoe dit precies werkt, leest u op de website van SVn.
 • Na het 3e jaar begint u met het betalen van rente en aflossing. Als u onvoldoende inkomen heeft om de maandlasten te betalen kunt u een hertoets aanvragen. Dat kan op verschillende momenten tijdens de lening. Als uit de hertoets blijkt dat u onvoldoende inkomen heeft, spreekt u een bedrag af dat maximaal haalbaar is. Meer informatie over de een hertoets vindt u op www.svn.nl/hertoets.
 • U kunt uw starterslening altijd versneld aflossen. Dat kost niets en u hoeft hierover geen boete te betalen.
 • Het actuele rentetarief vindt u op de website van SVn.

 • U wordt voor de 1e keer eigenaar van een koopwoning. Als u de woning samen met een partner koopt, mag u beiden nooit eerder eigenaar geweest zijn van een woning. 
 • U krijgt Nationale Hypotheek Garantie bij uw reguliere hypotheek. De Starterslening sluit u ook af onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
 • U koopt een woning in 1 van onderstaande categorieën:
  • Bestaande woning in de gemeente Harderwijk met een maximale koopprijs van maximaal de NHG-kostengrens, inclusief verbeterkosten
  • Nieuwbouwwoning in de gemeente Harderwijk met een maximale koop- of aanneemsom van maximaal de NHG-kostengrens, inclusief meerwerkkosten. 
 • U mag extra geld lenen voor energiebesparende maatregelen. In dat geval kunt u maximaal 6% boven de woningwaarde meefinancieren. Hiervoor gelden de normen van NHG voor energiebesparende maatregelen.

 • Voor een bestaande woning en een nieuwbouwwoning kunt u maximaal € 35.000 lenen en niet meer dan 20% van de waarde van de woning.
 • De NHG-kostengrens wordt elk jaar opnieuw bepaald. Hierdoor blijft de starterslening toegankelijk in de veranderende woningmarkt. Op de website van de NHG kunt u de actuele kostengrens vinden.

 • Nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen, bepaalt de gemeente of deze aan de voorwaarden in de verordening Starterslening 2023 voldoet.
 • U ontvangt vervolgens een schriftelijk toewijzings- of afwijzingsbesluit.  
 • Met een toewijzingsbesluit kunt u bij SVn een lening aanvragen. SVn voert een financiële toets uit.
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is voor uw aanvraag of als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.