Starterslening

 • Wilt u uw 1e woning kopen maar krijgt u net niet genoeg hypotheek om de financiering rond te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening.
 • Dit is een 2e hypotheek waarmee u het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen aanvult tot de totale koopsom van de woning.
 • Hebt u vragen over de starterslening, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of e-mail info@harderwijk.nl.

Nodig

 • De eerste 3 jaar betaalt u geen maandlasten voor de starterslening. Hoe dit precies werkt, leest u op de website van SVn.
 • Na het 3e jaar begint u (in principe) met het betalen van rente en aflossing. SVn toetst na 3, 6, 10 en 15 jaar of u voldoende inkomen hebt om de maandlasten te betalen. Als dat niet het geval is, spreekt u een bedrag af dat maximaal haalbaar is. Meer informatie over de een hertoets vindt u op www.svn.nl/hertoets
 • Na 30 jaar moet u de starterslening volledig hebben afgelost, of u moet de restschuld in 1 keer aflossen. Meestal moet u daarvoor een nieuwe hypotheek afsluiten. Als u uw woning eerder verkoopt, lost u de starterslening op dat moment in 1 keer af. 
 • U kunt uw starterslening altijd versneld aflossen. Dat kost niets en u hoeft hierover geen boete te betalen.
 • Het actuele rentetarief vindt u op de website van SVn.

 • U wordt voor de 1e keer eigenaar van een koopwoning. Als u de woning samen met een partner koopt, mag u beiden nooit eerder eigenaar geweest zijn van een woning. 
 • U krijgt Nationale Hypotheek Garantie bij uw reguliere hypotheek. De Starterslening sluit u ook af onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
 • U koopt een woning in 1 van onderstaande categorieën:
  • Bestaande woning in de gemeente Harderwijk met een maximale koopprijs van € 290.000 inclusief verbeterkosten
  • Nieuwbouwwoning in de gemeente Harderwijk met een maximale koop- of aanneemsom van € 290.000 inclusief meerwerk. 

Soort woning en energielabel Maximale lening
Bestaande woning € 35.000
Nieuwbouwwoning € 35.000

 • Nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen, bepaalt de gemeente of deze aan de voorwaarden in de verordening Starterslening 2021 voldoet.
 • U ontvangt vervolgens een schriftelijk toewijzings- of afwijzingsbesluit.  
 • Met een toewijzingsbesluit kunt u bij SVn een lening aanvragen. SVn voert een financiële toets uit.
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is voor uw aanvraag of als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.