Starterslening

 • Wilt u uw 1e woning kopen maar krijgt u net niet genoeg hypotheek om de financiering rond te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening.
 • Dit is een 2e hypotheek waarmee u het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen aanvult tot de totale koopsom van de woning.
 • Het is mogelijk om een extra 6% op de woningwaarde te lenen voor energiebesparende maatregelen.
 • Hebt u vragen over de starterslening, neem dan contact op met de gemeente.

 • De eerste 3 jaar betaalt u geen maandlasten voor de starterslening. Hoe dit precies werkt, leest u op de website van SVn.
 • Na het 3e jaar begint u met het betalen van rente en aflossing. Als u onvoldoende inkomen heeft om de maandlasten te betalen kunt u een hertoets aanvragen. Dat kan op verschillende momenten tijdens de lening. Als uit de hertoets blijkt dat u onvoldoende inkomen heeft, spreekt u een bedrag af dat maximaal haalbaar is. Meer informatie over de een hertoets vindt u op www.svn.nl/hertoets.
 • U kunt uw starterslening altijd versneld aflossen. Dat kost niets en u hoeft hierover geen boete te betalen.
 • Het actuele rentetarief vindt u op de website van SVn.

 • U wordt voor de 1e keer eigenaar van een koopwoning. Als u de woning samen met een partner koopt, mag u beiden nooit eerder eigenaar geweest zijn van een woning. 
 • U krijgt Nationale Hypotheek Garantie bij uw reguliere hypotheek. De Starterslening sluit u ook af onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
 • U koopt een woning in 1 van onderstaande categorieën:
  • Bestaande woning in de gemeente Harderwijk met een koopprijs van maximaal de NHG-kostengrens, inclusief verbeterkosten.
  • Nieuwbouwwoning in de gemeente Harderwijk met een koop- of aanneemsom van maximaal de NHG-kostengrens, inclusief meerwerkkosten. 
 • U mag extra geld lenen voor energiebesparende maatregelen. In dat geval kunt u maximaal 6% boven de woningwaarde meefinancieren. Hiervoor gelden de normen van NHG voor energiebesparende maatregelen.

 • Voor een bestaande woning en een nieuwbouwwoning kunt u maximaal € 35.000 lenen en niet meer dan 20% van de waarde van de woning.
 • De NHG-kostengrens wordt elk jaar opnieuw bepaald. Hierdoor blijft de starterslening toegankelijk in de veranderende woningmarkt. Op de website van de NHG kunt u de actuele kostengrens vinden.

 • U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wij proberen dit sneller te doen, omdat we weten dat er beperkte tijd is bij het aanvragen van een hypotheek. We kunnen hierin echter geen garanties geven.
 • Nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen, bepaalt de gemeente of deze aan de voorwaarden in de verordening Starterslening 2023 voldoet.
 • U ontvangt vervolgens een schriftelijk toewijzings- of afwijzingsbesluit.  
 • Met een toewijzingsbesluit kunt u bij SVn een lening aanvragen. SVn voert een financiële toets uit.
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is voor uw aanvraag of als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.