Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving. En dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • In Harderwijk kunt u uw vragen op het gebied van zorg en ondersteuning stellen aan de klantmanagers van Meerinzicht.
  • Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor een familielid of iemand waar u zich zorgen over maakt.
  • De klantmanager bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing.
  • Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren.

Ondersteuning aanvragen

  • Zorg en ondersteuning vraagt u aan via het contactformulier.
  • Een medewerker van Meerinzicht neemt zo snel mogelijk contact met u op. 
Contactformulier zorg en ondersteuning

Hulp vanuit de Wmo

Meedoen aan de samenleving en zelfstandig blijven wonen betekent:  

  • Leven in een schoon en leefbaar huis
  • In en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • Praktische zaken goed kunnen regelen, bijvoorbeeld de administratie
  • Voldoende sociale contacten
  • Kunnen reizen binnen uw woonplaats of in uw regio
  • Zinnige dagbesteding
  • Structuur in uw dag en week