Zorgdat

 • Zorgdat ondersteunt het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en de vrijwillige zorg in Harderwijk. 
 • Iedereen die ondersteuning wil bij welzijn, financiën, relaties, wonen of werk kan er terecht. 
 • Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.zorgdat.nl.

Buurtbemiddeling

 • Speelt er een conflict tussen buren en buurtgenoten? En komt u zelf niet tot een oplossing? Dan kan Buurtbemiddeling helpen. 
 • Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars van Zorgdat helpen de partijen om zelf een oplossing te bedenken.
 • Bekijk de uitgebreide informatie over buurtbemiddeling op de website van Zorgdat.

Mantelzorg

 • Zorgt u onbetaald en intensief voor een ziek familielid of een zieke partner? Als mantelzorger kunt u behoefte krijgen aan ondersteuning.
 • Het Servicepunt Mantelzorg kan u misschien helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Ouderenadvies

 • Als u 55 jaar of ouder bent en vragen hebt over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, kunt u voor advies terecht bij de ouderenadviseurs van Zorgdat.
 • Bekijk de uitgebreide informatie over ouderenadvies op de website van Zorgdat.

Geluksroute

 • Kent u of bent u iemand die eenzaam is en hulp kan gebruiken bij het oplossen van problemen en het (her)ontdekken van een droom of passie?
 • Via de Geluksroute is het mogelijk om professionele begeleiding te krijgen, eventueel met ondersteuning van een Geluksbudget.
 • Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de Geluksroute op de website van Zorgdat.