Gronden voor verkoop, verhuur en pacht

  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.
  • Momenteel geven wij geen gronden uit. Als er gronden beschikbaar komen voor uitgifte worden deze gepubliceerd op de gemeentelijke website, de plaatselijke krant of op www.overheid.nl.
  • Als u belangstelling heeft voor een perceel dan kunt u dit kenbaar maken door te reageren op de publicatie. Zijn er meerdere belangstellenden, dan wordt er geloot. 
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Ruimtelijk Projectenbureau van de gemeente Harderwijk per e-mail op info@harderwijk.nl of via telefoonnummer 0341 411 911.