Openbare groenstrook kopen of huren

  • Soms kunt u een (een deel van een) groenstrook die in de openbare ruimte ligt kopen. Zo’n stukje groen heet snippergroen.
  • Er zijn voorwaarden (link) om groenstrook te kopen of te huren.
Verzoek tot aankoop openbaar groen

Wat u moet weten

Voorwaarden:

  • het stuk grond is openbaar;
  • het stuk grond grenst aan uw woning of perceel;
  • u bent eigenaar van de woning of perceel.

Als er kabels of leidingen in de grond liggen, kunnen er extra voorwaarden zijn. Wilt u gaan bouwen op de groenstrook, dan overleggen wij ook met de afdeling Bouwen.

Na uw aanvraag

Nadat uw aanvraag ontvangen is, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt na 4 tot 8 weken schriftelijk bericht.

Kosten

Per m2 € 158. U betaalt ook overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten.