Grond kopen, huren of pachten

  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente.
  • Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.

Verkoop openbaar groen

  • U kunt online aanvragen voor aankoop van openbaar groen indienen bij de gemeente.
  • Dit kan voor een strook openbaar groen die grenst aan uw woning. U moet eigenaar van de woning zijn.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Vastgoed van de gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 411 911.
Inloggen met DigiD Verzoek verkoop openbaar groen

Kosten

€ 147,- per m2. Hier komen de kosten voor de notaris, overdrachtsbelasting of BTW en kadasterkosten nog bij.

Afhandeling door de gemeente

  • Nadat uw aanvraag ontvangen is, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet.
  • Als er kabels of leidingen in de grond liggen, kunnen er extra voorwaarden zijn.
  • Als u wilt gaan bouwen op de groenstrook, overleggen wij ook met de afdeling Bouwen.
  • U ontvangt na 4 tot 8 weken schriftelijk bericht.

Beschikbare grond

  • Op dit moment is er geen grond beschikbaar voor pacht of verhuur in de gemeente Harderwijk.