Grond kopen, huren of pachten

  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente.
  • Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.

Beschikbare grond

  • Op dit moment is er geen grond beschikbaar voor pacht of verhuur in de gemeente Harderwijk.

Verkoop openbaar groen

  • Het college heeft op 16 juli 2019 de Nota grondbeleid 2019 vastgesteld.
  • Op basis van deze nota maken we actueel beleid over de verkoop van openbaar groen.
  • Totdat de (herziene) nota over het afstoten van openbaar groen is vastgesteld, nemen we geen nieuwe verzoeken over de aankoop van openbaar groen in behandeling. Dit is naar verwachting rond november 2020.
  • Met ingang van 2021 kan de gemeente dan waarschijnlijk weer verzoeken voor aankoop van openbaar groen in behandeling nemen.