Grond kopen, huren of pachten

  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente.
  • Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.

Verkoop openbaar groen

  • U kunt online aanvragen voor aankoop van openbaar groen indienen bij de gemeente.
  • Dit kan voor een strook openbaar groen die grenst aan uw woning. U moet eigenaar van de woning zijn.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Vastgoed van de gemeente Harderwijk via telefoonnummer (0341) 411 911.
Verzoek verkoop openbaar groen

Beschikbare grond

  • Op dit moment is er geen grond beschikbaar voor pacht of verhuur in de gemeente Harderwijk.