Boom kappen

De nieuwe natuur- en groenvisie beschrijft het belang van bomen. Bomen hebben een positieve werking op het klimaat door de schaduwwerking. En bomen houden water vast. En hebben een verkoelende werking door verdamping. Bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Dat zijn alle insecten, vogels en andere diertjes die in en om de boom leven.

Bomen zijn ook heel belangrijk voor een duurzame stad en voor het welzijn van de inwoners. Groen geeft een geluksgevoel, minder stress, nodigt mensen uit naar buiten te gaan, te bewegen, de seizoenen te beleven. Bomen zijn natuurschoon. U moet dus wel een goede reden hebben om een kapvergunning aan te vragen. Dit is ook in de APV omschreven.

De gegevens die u nodig heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen:  

 • Gegevens over de boomsoort(en).
 • Een plattegrond/locatieoverzicht met:
  • daarop de plek van de boom.
  • in geval van meer bomen deze genummerd aangegeven op het overzicht.
 • De doorsnede of omtrek van de boom/bomen gemeten op 1,30 meter vanaf de grond.
  • U heeft een vergunning nodig als de omtrek groter is dan 30 cm.
  • Of als de doorsnee groter is dan 9,55 cm.
  • Staat uw boom op de waardevolle bomenlijst? Dan heeft u altijd een vergunning nodig ongeacht de doorsnede of omtrek.
 • Uitleg over waarom u de boom/bomen wilt kappen;
 • Foto's van de te kappen boom/bomen waaruit duidelijk blijkt om welke boom/bomen het gaat.
 • Een verklaring van een boomdeskundige in het geval de boom ziek is.
 • Exacte locatie van de nieuwe boom/bomen die u gaat planten op uw perceel.
  • Graag op plattegrond/locatieoverzicht.
  • Inclusief de boomsoort/-soorten en plantmaten.
  • Let op: een herplantlocatie moet minimaal 2 meter van de erfgrens liggen.

We willen de hoeveelheid bomen in de gemeente gelijk houden. Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten. De nieuwe boom moet/bomen moeten van dezelfde kwaliteit zijn als de boom/bomen die u heeft gekapt.

Kunt u niet herplanten?

 • Geef duidelijk aan waarom u niet kunt herplanten.
 • Als u niet kunt herplanten, moet u een compensatiebedrag van € 500,- per boom betalen.

Waarom moet ik een compensatiebedrag betalen als ik niet kan herplanten?

Indien u zelf geen mogelijkheid heeft tot herplanten, legt de gemeente een compensatiebetaling op. Dit geld stopt de gemeente in een Bomenfonds, waaruit de gemeente zelf een boom herplant. Het compensatiebedrag is € 500,- per te herplanten boom. Dit bedrag komt voort uit de gemiddelde kosten die de gemeente Harderwijk maakt voor het planten van een boom.

Soort Kosten
1 tot 10 bomen kappen € 75,75
voor elke 1 tot 10 bomen meer € 16,07
Ontheffing van de provincie voor boom in bos of beschermd gebied (Natura 2000) € 57,16

Als de boom binnen het gebied van deze kaart staat, niet op de lijst met waardevolle bomen staat en geen gemeentelijke boom is, dan mag u zonder vergunning uw boom in de voor- of achtertuin kappen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.