Boom kappen

De nieuwe natuur- en groenvisie beschrijft het belang van bomen. Bomen hebben een positieve werking op het klimaat door de schaduwwerking. En bomen houden water vast. En hebben een verkoelende werking door verdamping. Bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Dat zijn alle insecten, vogels en andere diertjes die in en om de boom leven.

Bomen zijn ook heel belangrijk voor een duurzame stad en voor het welzijn van de inwoners. Groen geeft een geluksgevoel, minder stress, nodigt mensen uit naar buiten te gaan, te bewegen, de seizoenen te beleven. Bomen zijn natuurschoon. U moet dus wel een goede reden hebben om een kapvergunning aan te vragen. Dit is ook in de APV omschreven.

De gegevens die u nodig heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen:  

  • Het soort boom of de soorten bomen, als u meer bomen wilt kappen. 
  • De plek waar de boom/bomen staat/staan. 
  • De doorsnede gemeten op 1.30 meter vanaf de grond.
  • Of u een nieuwe boom/bomen wilt planten. 
  • Waarom u de boom/bomen wilt kappen. 
  • Foto's van de te kappen boom/bomen waaruit duidelijk blijkt om welke boom/bomen het gaat.
  • Graag de te kappen bomen markeren
  • Een plattegrond/locatieoverzicht met daarop de plek van de boom. In geval van meer bomen, deze genummerd aangegeven op het overzicht. 
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Soort Kosten
1 tot 10 bomen kappen € 73,54
voor elke 1 tot 10 bomen meer € 15,16
Ontheffing van de provincie voor boom in bos of beschermd gebied (Natura 2000) € 57,16

Als de boom binnen het gebied van deze kaart (pdf, 4 MB) staat, niet op de lijst met waardevolle bomen staat en geen gemeentelijke boom is, dan mag u zonder vergunning uw boom in de voor- of achtertuin kappen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.