Bibob (wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

  • Vraagt u een horeca-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning aan of wilt u deze verlengen? Dan doet de gemeente een integriteitsonderzoek op grond van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob).
  • Hiermee wil de gemeente voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert.
  • De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders kunnen deze wet ook toepassen op aanvragen/beschikkingen in andere branches.

Hoe werkt het?

Uitkomsten onderzoek

  • Als het risico bestaat dat iemand een vergunning gebruikt voor een criminele activiteit kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken of een bedrijfspand sluiten.