Vernieling en brandstichting voorkomen

U kunt zelf een aantal acties ondernemen om schade door vuurwerk, maar ook door vernielingen en brandstichtingen zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Zorg dat brandbare materialen achter slot en grendel staan;
  • Zet afvalcontainers in de schuur of op een minder toegankelijke plek;
  • Zet geen oud papier op straat;
  • Zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers;
  • Zet uw oude kerstboom niet op straat;
  • Bent u aan het verbouwen? Haal uw (bouw)container weg of sluit deze goed af;
  • Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van uw woning;
  • Verlaat u op oudejaarsavond uw woning? Doe deuren op slot, laat een lamp branden en vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.