Vreugdevuren en kleine sfeervuren

 • Kleine sfeervuren (zoals een terrashaard of vuurkorf) zijn onder voorwaarden zonder vergunning toegestaan.
 • Vreugdevuren zijn alleen met vergunning toegestaan.
 • Vuren mogen geen gevaar of hinder voor de omgeving opleveren en geen schade veroorzaken aan wegen of openbaar groen. 

Kleine sfeervuren

Voor kleine sfeervuren zoals een terrashaard of vuurkorf is geen vergunning nodig. Deze vuren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden

 • Op het vuur liggen uitsluitend kerstbomen, (fruit)snoeihout en overig schoon hout.
 • Verbranden van geverfd hout, oude meubelen, huisvuil en bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden en vloeibare en chemische stoffen is verboden.
 • U steekt het vuur niet aan en/of houdt het niet in stand met vloeibare brandstoffen, bladeren, houtwol, hooi, stro of andere gemakkelijk opstijgende materialen.
 • Het vuur brandt goed zodat er zo min mogelijk rookontwikkeling is.
 • De vuurkorf of haard staat op een stevige ondergrond. Om de ondergrond te beschermen tegen hitte liggen er rijplaten, tegels of zand onder de vuurkorf.
 • Het sfeervuur staat minimaal 2 meter vanaf de openbare weg.
 • Het vuur heeft geen invloed op de openbare orde of de verkeersveiligheid. Hulpdiensten moeten vrije doorgang hebben.
 • Als het vuur is uitgebrand, blust u de smeulende resten en dekt u het met zand af.
 • U ruimt het sfeervuur na afloop op.

Stadstoezicht en politie controleren op oudejaarsdag actief op het naleven van de voorwaarden. Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden kunt u een preventieve last onder dwangsom krijgen. Bij een daadwerkelijke overtreding legt gemeente Harderwijk een boete van € 1.000 op aan de eigenaar van de haard of vuurkorf. 

Overlast

Ervaart u overlast of stelt u een overtreding vast? Meld dit direct bij de politie via 0900-8844.

Vergunning vreugdevuren

 • De vergunning vraagt u minimaal 12 weken voor de jaarwisseling aan.
 • Politie en gemeente handhaven bij vreugdevuren die niet gemeld zijn of die niet voldoen aan de voorwaarden.
 • Meer informatie over vreugdevuren is te vinden in het Vreugdevurenbeleid 2010, dit kunt u opvragen bij de gemeente Harderwijk.