Vuurwerk afsteken

  • Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
  • Op andere tijden is het verboden om vuurwerk af te steken.
  • Vuurwerk kopen mag alleen op 29, 30 of 31 december bij een erkende handelaar. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

Carbidschieten

  • Carbidschieten is binnen de bebouwde kom niet toegestaan.
  • Buiten de bebouwde kom is het toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari  2.00 uur. 
  • Er mag met maximaal 2 melkbussen geschoten worden en de deksels moeten vervangen zijn door ballen.