Vuurwerk en carbid

 • Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
 • Op andere tijden is het verboden om vuurwerk af te steken.
 • Vuurwerk kopen mag alleen bij een erkende handelaar. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.
 • Alleen vuurwerk uit de categorie F1 en F2 is toegestaan voor consumenten.

 • Legaal vuurwerk herkent u aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet onder andere staan:
  • Vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten.
  • (Handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Goede, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
 • Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • U kunt als organisatie of bedrijf vuurwerk afsteken op bijvoorbeeld een feestelijke gelegenheid
 • Hiervoor moet u een ontbrandingsvergunning aanvragen bij de provincie Gelderland

 • Carbidschieten is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan, van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur
 • Binnen de bebouwde kom is carbidschieten verboden
 • U mag met maximaal 2 melkbussen schieten en u moet de deksels vervangen door ballen
 • Let op de veiligheid: breng mens of milieu niet in gevaar
 • Zorg voor minimaal 100 meter afstand van gebouwen van anderen
 • Het schietveld is ten minste 75 meter, zonder openbare paden, openbaar water of (spoor)wegen
 • Carbidschieten na zonsondergang mag alleen op een goed verlicht schietterrein
 • Meer informatie over carbidschieten: wieisdebock.nl

De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is €100,-. Ben je onder de 18 jaar, dan ga je naar Halt. Hier krijg je dan een alternatieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur).

Als je verboden of illegaal vuurwerk afsteekt, is de boete al snel €400,- of als je onder de 18 jaar bent 20 uur werkstraf. Let op: dit is de strafeis per artikel dat je afgestoken hebt.

Overlast melden

De politie roept inwoners op om tips en informatie over vuurwerk en overlast of schade door vuurwerk te melden:

 • 0900-8844 (geen spoed)
 • 112 (spoed)
 • 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) 

De politie neemt waar nodig actie of stelt een onderzoek in.

Wanneer daders worden aangehouden en bekeurd, draaien ze ook op voor de schade. Het is hierbij van belang dat aangifte wordt gedaan. Aangifte doen kan bij voorkeur via internet of op het politiebureau na een telefonische afspraak via 0900-8844.