Vuurwerk en carbid

 • Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
 • Op andere tijden is het verboden om vuurwerk af te steken.
 • Vuurwerk kopen mag alleen op 29, 30 of 31 december bij een erkende handelaar. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

Regels carbidschieten

 • Carbidschieten is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan, van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur
 • Binnen de bebouwde kom is carbidschieten verboden
 • U mag met maximaal 2 melkbussen schieten en u moet de deksels vervangen door ballen

Let verder op:

 • Breng mens of milieu niet in gevaar
 • Zorg voor minimaal 100 meter afstand van gebouwen van anderen
 • Het schietveld is ten minste 75 meter, zonder openbare paden, openbaar water of (spoor)wegen
 • Carbidschieten na zonsondergang mag alleen op een goed verlicht schietterrein
 • Meer informatie over carbidschieten: wieisdebock.nl