Verzekering voor vrijwilligers

 • De gemeente Harderwijk heeft voor vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten.
 • Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd als u een ongeluk krijgt of als u schade veroorzaakt.
 • De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking. Dit betekent dat iedere andere verzekering die dekking biedt altijd geldt vóór de VNG vrijwilligersverzekering.
VNG Vrijwilligersverzekering

Wat moet u doen bij schade?

 • Vul het schadeformulier (pdf, 21 KB) in van de VNG Vrijwilligersverzekering en lever het in bij de gemeente.
 • Wij sturen de claim vervolgens door naar de verzekeraar.
 • Als het nodig is, kan de gemeente navraag doen bij de verenigingen of organisaties. Op deze manier is te controleren of iemand terecht een claim indient.
 • Centraal Beheer wikkelt de schade rechtstreeks af en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.
 • In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer.
 • Als er sprake is van een eigen risico, wordt dit met de rechtspersoon (vereniging of organisatie) afgewikkeld.
 • De gemeente is geen partij in de afhandeling van de schadeclaim.

 • De gemeente Harderwijk heeft de meest uitgebreide dekking.
 • Deze dekking geldt voor alle activiteiten waarbij een maatschappelijk belang een rol speelt en waarvoor u als vrijwilliger niet wordt betaald.

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig. Iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd. Bijvoorbeeld ook de voetbalvader die als begeleider meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind.

 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd, de leeftijd maakt niet uit. 
 • Ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd.
 • U bent verzekerd bij eenmalige activiteiten, bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
 • Er worden geen eisen gesteld aan het aantal uren.

Wie valt er niet onder de verzekering?

 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers vallen niet onder de verzekering.
 • Dit heeft te maken met de speciale rechtspositieregelingen voor deze groepen. 

Mantelzorgers

 • Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
 • Hieronder vallen ook extra medische kosten en acute huishoudelijke hulp.
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de PlusPolis zijn niet van toepassing voor mantelzorgers.