Achternaam kind kiezen

 • Uw kind krijgt afhankelijk van uw gezinssituatie automatisch de achternaam van de vader of van de moeder.
 • Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. Dit regelt u samen persoonlijk in het Stadhuis tijdens de openingstijden. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.
 • De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen binnen het gezin.
 • Omdat beide ouders aanwezig moeten zijn, kunt u dit het beste vóór de geboorte regelen. U kunt de achternaam ook bij de geboorteaangifte kiezen.

Automatische achternaam

 • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgt uw eerste kind automatisch de naam van de vader. In andere gezinssituaties is dit automatisch de naam van de moeder. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van beide ouders
 • Beide ouders moeten zelf aanwezig zijn

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. U kunt van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als uw eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al uw volgende kinderen.

Voorwaarde is wel dat uw kind vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 • de Vries
 • Jansen
 • de Vries Jansen
 • Jansen de Vries

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

 • Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen. U heeft daar 1 jaar de tijd voor (tot 1 januari 2025).
 • U kiest samen (beide ouders) welke namen u doorgeeft en in welke volgorde.
 • De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders.
 • Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling en alsnog kiezen voor de dubbele achternaam? Dan is het goed om te weten dat hier kosten aan verbonden zijn. Voor het eerste kind kost dit 75 euro. Voor elk volgend kind kost dit 50 euro.
 • Wilt u uw kind(eren) een dubbele achternaam geven? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak via 0341 411 911.

Lees meer over het nieuwe wetsvoorstel over de dubbele achternaam op de website van de Rijksoverheid.