Geboorteaangifte

 • Is er een kindje geboren? Doe dan binnen 3 dagen aangifte van geboorte. De dag van geboorte telt niet mee.
 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren.
 • De vader of moeder doet aangifte. Als dit niet mogelijk is: iemand anders die bij de geboorte aanwezig was.
 • U kunt de geboorteaangifte online doen of op afspraak in het Stadhuis. Alleen de vader of moeder mogen online geboorteaangifte doen.
 • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Tenzij u een akte van naamskeuze hebt.
 • Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, krijgt uw kind automatisch de naam van de moeder. Tenzij het kind voor de geboorte erkend is.
Maak een afspraak Inloggen met DigiD Online aangeven geboorte

Nodig of meenemen

Online aangifte

 • DigiD
 • Minstens één ouder heeft de Nederlandse nationaliteit
 • Verklaring van de arts of verloskundige, of een bewijs van het ziekenhuis
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
 • Akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)

U mag uw kindje zelf bijschrijven in uw trouwboekje of partnerschapsboekje. Wilt u graag een stempel in uw boekje? Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0341 411 911

Aangifte in het Stadhuis

 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje (niet verplicht)
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
 • Akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)

Wanneer aangeven

Het kind is geboren op: Aangifte uiterlijk
zondag woensdag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag

Kosten

 • Geboorteaangifte doen is gratis.
 • Een afschrift van de geboorteakte kost € 14,30.

De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch. Hebt u al 1 of meer kinderen dan ontvangt u bij een volgend kind automatisch een aangepast bedrag.