Gemeenteraad

De inwoners van Harderwijk en Hierden kiezen iedere 4 jaar 29 raadsleden, die samen de gemeenteraad vormen. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van raadsbesluiten. De gemeenteraad stelt ook geld beschikbaar voor de uitvoering van beleid en geeft het college voorwaarden mee waaraan beleid moet voldoen.

Gemeenteraad Harderwijk groepsfoto
De Harderwijker gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in 2018.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdagen. Iedereen is welkom bij de vergaderingen in de raadzaal in het Stadhuis. U kunt vanaf de publiekstribune de politieke discussies en de besluitvorming volgen. We zenden de vergaderingen ook live uit via de raadswebsite, via VeluweFM en op het lokale televisiekanaal van HK13. De geluid- en beeldopnamen zijn ook na de vergaderingen te bekijken op de raadswebsite iBabs.