Gemeenteraad

De inwoners van Harderwijk en Hierden kiezen iedere 4 jaar 29 raadsleden, die samen de gemeenteraad vormen. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van raadsbesluiten. De gemeenteraad stelt ook geld beschikbaar voor de uitvoering van beleid en geeft het college voorwaarden mee waaraan beleid moet voldoen.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdagen. Iedereen is welkom bij de vergaderingen in de raadzaal in het Stadhuis. U kunt vanaf de publiekstribune de politieke discussies en de besluitvorming volgen. We zenden de vergaderingen ook live uit via de raadswebsite, via VeluweFM en op het lokale televisiekanaal van HK13. De geluid- en beeldopnamen zijn ook na de vergaderingen te bekijken op de raadswebsite iBabs.

De gemeenteraad van Harderwijk vergadert volledig digitaal. De  raadsleden kunnen alle stukken voor, tijdens en na de vergadering bekijken op hun computer, tablet of telefoon. De raad van Harderwijk gebruikt hiervoor de raadswebsite op harderwijk.bestuurlijkeinformatie.nl. Hierop kunt u ook alle openbare stukken vinden en de vergaderingen en opnames bekijken.

Inloggen raadswebsite

U kunt zelf ook inloggen om alle openbare stukken overzichtelijk te bekijken op de raadswebsite. Het inloggen gaat als volgt: