Algemene plaatselijke verordening (APV)

 • In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staan regels die voor iedereen in Harderwijk gelden. Deze regels zorgen ervoor dat Harderwijk netjes en leefbaar blijft.
 • Deze regels gaan onder andere over:
  • Geluidhinder
  • Horeca
  • Evenementen
  • Standplaatsen
  • Het plaatsen van tijdelijke reclameborden
  • Kappen van bomen
  • Ingebruikname gemeentegrond/openbare weg
  • En meer onderwerpen...

Wie stelt de Apv vast?

 • De gemeenteraad stelt de Apv vast, volgens artikel 149 van de Gemeentewet.
 • De verdere uitvoering van de Apv doet de gemeente onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en in sommige gevallen van de burgemeester.