Harderwijk zijn wij Samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij Samen’ werkt de gemeente Harderwijk met haar inwoners samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Voor een fijne samenleving is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven. Denk mee, doe mee!

Maand van Burgerschap

In oktober start de gemeente Harderwijk voor het zevende jaar met activiteiten tijdens de Maand van Burgerschap. De activiteiten staan in het teken van elkaar ontmoeten. Inwoners, scholieren en ondernemers gaan in gesprek met elkaar en met de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers van de gemeente. Op woensdag 2 oktober is de aftrap van de Maand van Burgerschap met een lezing van de Gelderse Academie in de Catharinakapel. Tijdens deze maand verwelkomt de gemeente ook de nieuwe inwoners van het afgelopen jaar. Verder wordt het kindercollege geïnstalleerd en is er aandacht voor jonge mantelzorgers. De maand wordt afgesloten met een scholendebat in de raadzaal van het Huis van de Stad.

Activiteiten Maand van Burgerschap
Datum/tijd Activiteit

2 oktober
20.00 - 22.00 uur

Bijeenkomst Democratisch Burgerschap I over democratie en burgerschap
Locatie: Catharinakapel, Klooster 1

5 oktober
9.30 - 13.00 uur

Welkomstbijeenkomst voor inwoners die het afgelopen jaar in Harderwijk zijn komen wonen
Locatie: Huis van de Stad, Havendam 56

10 oktober

Installatie van het Kindercollege
Locatie: Raadzaal Huis van de Stad, Havendam 56

16 oktober
20.00 - 22.00 uur

Bijeenkomst Democratisch Burgerschap II over democratie en burgerschap 
Locatie: Huis van de Stad

17 oktober
14.30 - 16.30 uur

Stadsgesprek met scholen en organisaties over Jonge Mantelzorgers 
Locatie: campagnebus #deeljezorg bij Morgen College, De Sypel 2

29 oktober
19.00 - 20.30 uur

Groot scholendebat RSG, CCNV en Groevenbeek
Locatie: Raadzaal Huis van de Stad, Havendam 56

Krant 'Harderwijk zijn wij samen'

In deze krant staan bijzondere verhalen van en over inwoners uit Harderwijk en Hierden waar wij trots op mogen zijn. Zij zetten zich in voor anderen of voor behoud van Harderwijk en Hierden. Zij hoeven niet zo nodig in de krant maar komen dat nu wel. Zodat u kunt lezen over juist deze medebewoner, waarover u niet zo vaak leest. Veel leesplezier!

Krant 'Harderwijk zijn wij samen'

Burgerschap

Burgerschap is samen in een gemeente leven en daar ook samen verantwoordelijkheid voor nemen. Harderwijk zijn wij samen, Harderwijkers en Hierdenaren. Harderwijk zijn wij Samen heeft ook een duidelijke verbinding met de sociale en culturele kant van inburgering. Daarbij vormen sociale contacten en het rekening houden met andere culturele normen en waarden de kern. Iedereen die in Harderwijk woont kan meedoen in de samenleving, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Harderwijk zijn wij Samen! 

Steeds meer groeit bij mensen de behoefte aan kleinschaligheid, vertrouwen in de buren en wonen in een prettige en veilige buurt. De gemeenteraad van Harderwijk heeft dit als volgt beschreven: “Burgerschap is: beseffen dat de stad – wijk – buurt – straat, de school van de kinderen, de speeltuin om de hoek, het plein en het sportveld ook van jou zijn – en daarnaar handelen. ”

In het Weekjournaal

Online Stadsgesprek Harderwijk

Daarom faciliteert de gemeente Harderwijk op het platform Online Stadsgesprek Harderwijk ‘het gesprek’ met inwoners, bedrijven, raadsleden en organisaties. Het digitale platform biedt de mogelijkheid om met elkaar over verschillende thema’s, projecten en ideeën in gesprek te gaan. Heb jij een idee wat je wil voorleggen aan de gemeente? Of een brandende vraag? Bedenk je een plan en wil je weten wat anderen daarvan vinden? Deel het op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl en volg wat ermee gebeurt. Harderwijk zijn wij Samen!

Stadsgesprekken en vervolggesprekken

De afgelopen jaren zijn er stadsgesprekken gevoerd om burgerschap meer handen en voeten te geven. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder meer: zorg en wonen in de wijk, hangjongeren, relatie tussen inwoners en gemeente, voorzieningen in de wijk Frankrijk, verkeersveiligheid, zorg en welzijn, toegankelijkheid, vitale vakantieparken, sociale cohesie in de wijk en hoe gaan we om met regels. 

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Contact

Voor vragen stuur een e-mail naar burgerschap@harderwijk.nl of (0341) 411  911.