Harderwijk zijn wij samen

 • De gemeente wil zorgen voor een gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige gemeente kan zijn. 
 • Via Harderwijk zijn wij Samen kunt u meewerken aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden.
 • Denk mee, doe mee! Hebt u een idee om de leefbaarheid in uw wijk te verhogen of wilt u ergens aan meedoen? Laat het ons weten!
 • Hebt u een idee, neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk. Die kan u helpen met een plan en de financiële ondersteuning.
 • Andere vragen over Harderwijk zijn wij Samen? Stuur een e-mail naar burgerschap@harderwijk.nl of 0341 411  911.

 • Voor wijk, of buurt ideeën stelt de gemeente ongeveer 180.000 euro per jaar beschikbaar.
 • Inwoners doen actief mee. Leveren menskracht bij de organisatie en uitvoering.
 • Ideeën/plannen voldoen aan 1 of meer van de volgende punten:
  • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt/wijk. Meerdere mensen willen het.
  • Maakt mogelijk dat bewoners 'meedoen' in de buurt/wijk.
  • Iedereen kan deelnemen en meedoen, niemand uitgezonderd.
  • Vergroten 'de zelfredzaamheid' van bewoners: zij redden zichzelf met zo min mogelijk professionele ondersteuning.
  • Het vergroot 'de leefbaarheid' in de straat, buurt/wijk. En bevordert de samenwerking tussen (buurt)bewoners. Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk een gebied is om te wonen.
  • Draagt bij aan een schone en hele leefomgeving.
  • Het vergroot het gevoel van veiligheid.
  • Het stimuleert duurzaam gedrag.
  • Het bevordert de sociale samenhang.
 • Er mag geen sprake zijn van individueel of commercieel belang.
 • Inrichtingskosten voor buurt- of wijkgebouwen komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 • Idee/plan mag niet in strijd zijn met de wet.
 • U onderzoekt ook subsidiemogelijkheden bij andere partijen.
 • Voor een buurt-/wijkbarbecue, Sinterklaas, St Maarten of ander buurt-/wijkfeest en uitjes kan niet meer dan 50% van het wijkbudget worden begroot. Tekorten vult u aan door sponsoring of een eigen bijdrage.
 • Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wat het doel is. Wat u wilt bereiken.

 • Op het platform online stadsgesprek Harderwijk gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners, bedrijven, raadsleden en organisaties.
 • U kunt met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's, projecten en ideeën.

 • In de gemeente Harderwijk heeft of begrijpt niet iedereen alle informatie.
 • Vanuit Krachtig Kleurrijk Harderwijk werken diverse organisaties samen met de gemeente om deze kwetsbare mensen toegang te geven tot goede informatie en om de juiste hulp te bieden.

 • De gemeente gaat minimaal 2 keer per jaar in gesprek met Harderwijkers met een migrantenachtergrond. Dit doen we via het structureel overleg migrantenorganisaties (SOM).
 • Als gemeente vormen we samen met COA en het platform Welkom vluchtelingen Harderwijk een keten rondom het asielzoekerscentrum (azc). Samen zorgen we ervoor dat het azc goed functioneert en meedraait in de samenleving.