Harderwijk zijn wij samen

 • De gemeente wil zorgen voor een gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige gemeente kan zijn. 
 • Via Harderwijk zijn wij Samen kunt u meewerken aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden.
 • Denk mee, doe mee! Hebt u een idee om de leefbaarheid in uw wijk te verhogen of wilt u ergens aan meedoen? Laat het ons weten!
 • Hebt u een idee, neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk. Die kan u helpen met een plan en de financiële ondersteuning.
 • Andere vragen over Harderwijk zijn wij Samen? Stuur een e-mail naar burgerschap@harderwijk.nl of (0341) 411  911.

 • Het wijkbudget dat de gemeente beschikbaar stelt, is € 4 per inwoner, in totaal bijna € 200.000 voor heel Harderwijk en Hierden.
 • Inwoners leveren zelf een tegenprestatie in de vorm van mankracht, organisatie, communicatie en andere middelen.
 • Activiteiten en projecten voldoen aan 1 of meerdere van onderstaande punten:
  • Het mogelijk maken dat bewoners ‘meedoen’ in de buurt/ wijk.
  • Vergroten zelfredzaamheid van bewoners.
  • De activiteit vergroot de leefbaarheid (fysiek en/of sociaal) in de straat, buurt/wijk en bevordert de samenwerking tussen (buurt)bewoners.
  • Een schone en hele leefomgeving.
  • Het vergroten van het veiligheidsgevoel.
  • Het stimuleren van duurzaam gedrag.
  • Het bevorderen van de leefbaarheid.
  • Het bevorderen van de sociale samenhang.
  • Het bevorderen van de arbeidsparticipatie.
  • Er mag geen sprake zijn van individueel of commercieel belang,
  • Inrichtingskosten voor buurt- of wijkgebouwen komen niet in aanmerking voor vergoeding.
  • Initiatief mag niet in strijd zijn met de wet.
 • U onderzoekt ook subsidiemogelijkheden bij externe partijen.
 • Voor een buurt/wijk-barbecue of sinterklaas of ander buurt/wijk-feest en uitjes kan niet meer dan 50% van het wijkbudget worden begroot. Tekorten moeten gedekt worden uit sponsoring of een eigen bijdrage.
 • Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wat het achterliggende doel is wat u wilt bereiken.

 • Op het platform online stadsgesprek Harderwijk gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners, bedrijven, raadsleden en organisaties.
 • U kunt met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's, projecten en ideeën.

 • In de gemeente Harderwijk heeft of begrijpt niet iedereen alle informatie.
 • Vanuit Krachtig Kleurrijk Harderwijk werken diverse organisaties samen met de gemeente om deze kwetsbare mensen toegang te geven tot goede informatie en om de juiste hulp te bieden.

 • De gemeente gaat minimaal 2 keer per jaar in gesprek met Harderwijkers met een migrantenachtergrond. Dit doen we via het structureel overleg migrantenorganisaties (SOM).
 • Als gemeente vormen we samen met COA en het platform Welkom vluchtelingen Harderwijk een keten rondom het asielzoekerscentrum (azc). Samen zorgen we ervoor dat het azc goed functioneert en meedraait in de samenleving.