Harderwijk Zijn Wij Samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Voor de Harderwijker samenleving is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven.

In de afgelopen jaren hebben wij de Maand van Burgerschap georganiseerd door onder andere stadsgesprekken met elkaar te voeren en burgerschap meer handen en voeten te geven. 

Vervolggesprekken

Tijdens en na de stadsgesprekken hebben inwoners zich aangemeld voor de vervolggesprekken. De 1e gesprekken vonden plaats in november en december 2017. De onderwerpen waarover verder werd gesproken is zorg en wonen in de wijk, hangjongeren, de relatie tussen inwoners en gemeente, voorzieningen in de wijk Frankrijk, verkeersveiligheid, zorg en welzijn, toegankelijkheid, vitale vakantieparken, sociale cohesie in de wijk en hoe gaan we om met regels. Dit jaar worden er nieuwe vervolggesprekken gepland.

Wat is burgerschap

De samenleving is individualistischer geworden en globalisering is steeds zichtbaar in Nederland, in Harderwijk en Hierden. Onze leefomgeving wordt steeds groter, door o.a. internet kunnen we zonder een stap te zetten informatie over de hele wereld krijgen. Communiceren doen we steeds vaker via e-mail en WhatsApp. Tegelijkertijd groeit bij mensen de behoefte aan kleinschaligheid, vertrouwen in de buren en wonen in een prettige buurt.  De gemeenteraad heeft burgerschap als volgt beschreven: “Burgerschap is: beseffen dat de stad – wijk – buurt – straat, de school van de kinderen, de speeltuin om de hoek, het plein en het sportveld ook van jou zijn – en daarnaar handelen. ”

Contact

Voor vragen stuur een e-mail naar burgerschap@harderwijk.nl of (0341) 411  911.

Contact

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden

Maak een afspraak (burgerzaken)