Harderwijk Zijn Wij Samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Voor de Harderwijker samenleving is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven.

In de afgelopen jaren hebben wij de Maand van Burgerschap georganiseerd door onder andere stadsgesprekken met elkaar te voeren en burgerschap meer handen en voeten te geven. Hieronder vindt u informatie over de komende Maand van Burgerschap en een korte terugblik van het afgelopen jaar

Maand van Burgerschap 2017

In oktober 2017 gingen inwoners samen met raadsleden, het college van B&W en de organisatie onder het motto ‘bruggen bouwen’ in gesprek tijdens de Maand van Burgerschap. De stadsgesprekken stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Zo konden inwoners vertellen wat er wel goed gaat en wat niet, waar de problemen en de mogelijke oplossingen liggen. De stadsgesprekken waren ook mooie momenten om met elkaar vooruit te blikken naar de komende vier jaar. Want, welke thema’s en onderwerpen zijn eigenlijk van belang voor de komende raadsperiode? Waar willen we vernieuwen en innoveren? Welke rol heb je als inwoner en welke rol heb je als gemeente in deze samenleving? Tijdens de stadsgesprekken gingen we samen in gesprek over deze vragen.

De stadsgesprekken leverden veel inzichten op en gaven energie. Tegelijkertijd bleven er ook vragen liggen en kwamen er weer nieuwe vragen naar boven. Belangrijke vragen waarover verder gepraat moet worden. Bekijk de film voor een impressie van de stadsgesprekken.

Vervolggesprekken

Tijdens en na de stadsgesprekken hebben inwoners zich aangemeld voor de vervolggesprekken. De eerste gesprekken vonden plaats in november en december 2017. De onderwerpen waarover verder werd gesproken is zorg en wonen in de wijk, hangjongeren, de relatie tussen inwoners en gemeente, voorzieningen in de wijk Frankrijk, verkeersveiligheid, zorg en welzijn, toegankelijkheid, vitale vakantieparken, sociale cohesie in de wijk en hoe gaan we om met regels. Dit jaar worden er nieuwe vervolggesprekken gepland.

Maand van Burgerschap 2016

Democratiefabriek

In 2016 stond de maand oktober in het teken van democratie. De hele maand was de Democratiefabriek in Harderwijk te vinden. De fabriek is een bijzondere, interactieve, mobiele tentoonstelling waarin jongeren van 10 tot 18 jaar democratie kunnen onderzoeken en oefenen met machines, apparaten en gereedschappen. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn. Gaandeweg komen de deelnemers er achter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag.

De jongeren keken terug op een leerzame en interessante tentoonstelling en dat is te zien in de film die in opdracht van de gemeente door Broad Communications is gemaakt. De film dient ook ter educatie op scholen.

Maand van Burgerschap 2015

Terugblik op de stadsgesprekken en stadsconferentie

In 2015 hielden de raadsleden, het college en de organisatie stadsgesprekken. Tijdens de Maand van het Burgerschap zijn wij in gesprek met inwoners, bedrijven, organisaties in Harderwijk en Hierden in verschillende wijken.: Inwoners vertelden wat er wel goed gaat en wat niet, waar de problemen en de mogelijke oplossingen liggen. Door deze gesprekken kunnen nieuwe zaken in beweging worden gebracht en tot bruikbare ideeën leiden.

Wijkgesprekken

Deze presentatie (via Prezi) geeft een impressie van de afgelopen wijkgesprekken en de thema's die daar besproken zijn. In de presentatie vindt u ook twee filmpjes. 

De wijkgesprekken met bewoners van de verschillende wijken in Harderwijk en Hierden zijn geweest. Hieronder leest u de verslagen van de wijkgesprekken in september en oktober. 

Op woensdag 2 september hebben alle inwoners een ansichtkaart van burgemeester Harm-Jan van Schaik in de brievenbus ontvangen. Het was niet mogelijk om met iedereen te spreken. Daarom werd er via de computer een willekeurige selectie gemaakt. De geselecteerde inwoners ontvingen een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via burgerschap@harderwijk.nl of 0341-411 911.

Burgerschap, wat is dat en waarom is er een visie op burgerschap nodig?

De samenleving is individualistischer geworden en globalisering is steeds zichtbaar in Nederland, in Harderwijk en Hierden. Onze leefomgeving wordt steeds groter, door o.a. internet kunnen we zonder een stap te zetten informatie over de hele wereld krijgen. Communiceren doen we steeds vaker via e-mail en WhatsApp. Tegelijkertijd groeit bij mensen de behoefte aan kleinschaligheid, vertrouwen in de buren en wonen in een prettige buurt.  De gemeenteraad heeft burgerschap als volgt beschreven: “Burgerschap is: beseffen dat de stad – wijk – buurt – straat, de school van de kinderen, de speeltuin om de hoek, het plein en het sportveld ook van jou zijn – en daarnaar handelen. ”

Landelijk gezien zijn er de laatste jaren een groot aantal taken overgebracht naar de gemeenten. In de troonrede van 2013 sprak koning Willem-Alexander in dit kader over de participatiesamenleving.  In Harderwijk voorzag de gemeenteraad deze tendens en heeft al in 2010 het thema burgerschap op de Strategische Raadsagenda 2010-2014 geplaatst. De afgelopen jaren hebben tijdens de Maand van Burgerschap stadsgesprekken  plaatsgevonden, is de visie op burgerschap geschreven en is de maand alle keren afgesloten met een stadsconferentie. Hieronder kunt u de verslagen van de stadsgesprekken van 2012, 2013 en 2014 downloaden. De presentaties van de vorige stadsconferenties kunt u via Prezi: Presentatie Stadsconferentie 2013 en Presentatie Stadsconferentie 2014.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens

Maak een afspraak

WOZ-waarde

Vraag uw WOZ-waarde op