Brandveilig gebruik gebouwen

 • Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, cafĂ© of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.
 • De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is.
 • Voor het gebruik van andere bouwwerken is een gebruiksmelding genoeg of is helemaal geen vergunning of melding nodig.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.
 • Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier omgevingsvergunning en omgevingsplan.
Ga naar het Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u de vergunningencheck doen. U ziet dan welke situatie voor u geldt.

Altijd een omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt in elk geval een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan in de volgende situaties:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan, aan meer dan 4 personen (zoals in hotels, pensions of B&B's).
 • U biedt nachtverblijf aan voor zorg, aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Voor een vergunningaanvraag betaalt u mogelijk kosten.

Melding doen

U meldt het gebruik van een gebouw bij de gemeente, als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • In het gebouw (geen woning) zijn meer dan 50 personen aanwezig.
 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen uit hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012, maar het gebouw is door extra maatregelen toch even veilig.
 • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd.

In 2 situaties hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen:

 • U hebt voor dit gebouw een omgevingsvergunning aangevraagd.
 • Het gebouw is een 1- of meergezinswoning.

Een melding doen is gratis. 

 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Voor een melding: u dient uw melding en bijbehorende documenten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken in.