Dierenwelzijn

  • Harderwijk volgt landelijke wetgeving en richtlijnen als het gaat om de zorg voor dieren. De verantwoordelijkheid en verplichtingen voor dieren is onder andere wettelijk vastgelegd in de Wet dieren.
  • De gemeente Harderwijk heeft dierenwelzijnsbeleid (pdf, 13 MB): lokaal beleid om (onbedoeld) dierenleed te voorkomen.

  • Zwervende en/of gewonde dieren op straat hebben zorg en opvang nodig. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om gevonden dieren gedurende 14 dagen op te (laten) vangen.
  • Dierenopvang de Ark en Dierenambulance Noordwest-Veluwe dragen zorg, in opdracht van de gemeente Harderwijk, voor de opvang en vervoer van zwervende en gewonde dieren.

Zwerfdieren en gewonde dieren

U meldt zwervende en/of gewonde dieren op straat bij Dierenambulance Noordwest-Veluwe. Dit geldt ook voor watervogels en ander klein wild in het stedelijk gebied.

Dierenambulance Noordwest-Veluwe
Celsiusstraat 18-11
3846 BL Harderwijk
0341 230 529
info@dierenambulance.eu
www.dierenambulance.eu

Opvang dieren

Dierencentrum de Ark verzorgt de opvang van gevonden dieren in gemeente Harderwijk In de meeste gevallen gaat het om gevonden honden en katten, maar ook (water)vogels worden opgevangen in de Ark en zo nodig naar specialistische opvangcentra gebracht.

Dierencentrum De Ark
Leuvenumseweg 70
3847 LD Harderwijk
0341 416 127
info@dierencentrumdeark.nl
www.dierencentrumdeark.nl

Melden Dierenmishandeling

U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID),Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij treden op tegen dierenmishandeling.

Dieren kunnen net als mensen ziek worden en hebben dan zorg nodig.

Dierenartsen

Bij vermoeden van een ziekte schakelt de eigenaar van het dier de dierenarts in.

Animal Care
Goede Reede 3
3845 MD Harderwijk
0341 351 235
www.animalcare.nl

AniCura Dierenkliniek Harderwijk
Gelreweg 39
3843 AN Harderwijk
0341 553 325
www.anicura.nl/harderwijk

MobiDierenarts
De Genestetstraat 11
3842 XA Harderwijk
06 286 897 28
www.mobidierenarts.nl

Dierenopvang

Dierencentrum De Ark (pension en noodopvang)
Leuvenumseweg 70
3847 LD Harderwijk
0341 416 127
www.dierencentrumdeark.nl

Dierziekten

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Daarom is tijdig opsporen en bestrijden belangrijk. En geldt er een meldingsplicht.

Landelijk meldpunt dierziekten
045 546 31 88

Honden hebben veel beweging nodig en moeten elkaar kunnen spelen. Dit is goed voor het sociale gedrag van de hond. Ook voor honden zijn regels als zij gebruik maken van de openbare ruimte. Daarom hebben we in Harderwijk een hondenbeleid.

Bijtincidenten

Honden bijten uit angst, schrik of zijn soms agressief. In Harderwijk is een bijtprotocol van toepassing. In het bijtprotocol staat wat van hondeneigenaren en slachtoffers wordt verwacht na een bijtincident. Melden van bijtincidenten doet u bij de politie.

Zwerfkatten en verwilderde katten

Er zijn veel zwerfkatten in Harderwijk. U meldt zwervende katten op straat bij Dierenambulance Noordwest-Veluwe. Zwervende huiskatten worden na een melding opgehaald door Dierenambulance Noordwest-Veluwe en en opgevangen in Dierencentrum de Ark.

Dierenambulance Noordwest-Veluwe
Celsiusstraat 18-11
3846 BL Harderwijk
0341 230 529
info@dierenambulance.eu
www.dierenambulance.eu

Paarden en landbouwhuisdieren

Harderwijk heeft regelgeving voor schuilmogelijkheden en paardenbakken om zorg te dragen dat zowel de ruimtelijke belangen als de belangen van dierhouders en hun dieren zijn gewaarborgd.

Als je op tijd in actie komt kun je overlast van dieren zoals muizen, ratten, kakkerlakken voorkomen.

Veel plagen kun je voorkomen door goed onderhoud, goede ventilatie en het opruimen van etensresten. Goede ventilatie bijvoorbeeld zorgt voor minder last van zilvervisjes en papiervisjes. Door naden en kieren te dichten, geef je muizen minder kans om binnen te komen. En het opruimen van etensresten maakt je huis minder aantrekkelijk voor muizen en mieren. 

Melden overlast

Heeft u last van ratten, kakkerlakken, wespen of ander ongedierte? De gemeente kan u in veel gevallen helpen bij het bestrijden van ongedierte. U betaalt hiervoor € 45.

Meld ongedierte direct online of telefonisch via 0341 411 333 (snel herstel).

Eikenprocessierups

Ziet u een eik met eikenprocessierupsen zonder lint, meld dat dan online bij de gemeente (snel herstel).