Honden uitlaten

Honden horen erbij in Harderwijk, maar overlast door honden vermijden we zo veel mogelijk. Tijdens het uitlaten van uw hond houdt u zich aan een aantal regels:

 • Uw hond moet aan de lijn lopen (binnen en buiten de bebouwde kom)
 • Uw hond mag alleen loslopen in een hondenren of een losloopgebied
 • Uw hond mag niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speelweiden
 • U ruimt zelf de hondenpoep op
 • Bovenstaande regels gelden niet voor assistentiehonden

Binnen de bebouwde kom ruimen hondenbezitters zelf de poep van hun hond op. Uitzondering hierop zijn de hondenlosloopgebieden en de hondenrennen. De verpakte uitwerpselen mag u in alle afvalbakken van de gemeente achterlaten. Laat u hondenpoep op straat of op andere terreinen liggen, dan kunt u een boete krijgen.

In 2023 en 2024 kijkt de gemeente of de opruimplicht effectief genoeg is om de leefomgeving schoon en leefbaar te houden. De gemeente onderzoekt tegelijkertijd of daarmee de hondenbelasting verminderd of afgeschaft kan worden. Na de proeftijd wordt het hondenbeleid opnieuw bekeken.

Bekijk de hondenuitlaatplaatsen op de interactieve kaart, download de kaart in pdf (pdf, 5 MB) of bekijk hieronder per wijk waar hondenlosloopgebieden of hondenrennen zijn.

Binnenstad, Friesegracht en Zeebuurt

Hondenlosloopgebied

 • Op de De Wellen, in de zomer is alleen het gedeelte van de ijsbaan een losloopgebied.
 • Op de De Wellen, in de winter is alleen het grasveld losloopgebied.

Hondenrennen

 • Kruising Nonnenstraat met de Havendam
 • Langs de Molenstraat
 • Langs de Hogepad
 • Langs het Spoorpad
 • Kruising Hierdenseweg met de Enkweg

Waterfront

Hondenrennen

 • Langs Noorderhoofd

Stadsdennen en Sypel

Hondenrennen

 • Langs de A.M. De Jonglaan kruisend met de J.P Heylaan
 • Langs de Anne Franklaan
 • Bij de P.C. Hooftplein
 • Langs de Valeriuslaan, ter hoogte van de Hoofdweg
 • Langs de Melis Stokelaan
 • Langs de Sypel kruisend met de Badweg

Stadsweiden

Hondenlosloopgebied

 • Langs de snelweg A28 ter hoogte van de Rietmeen en Stadswei (grond van de staat, hond uitlaten op eigen risico)

Hondenrennen

 • Langs het Zeepad ter hoogte van het Koggepad
 • Langs het Zeepad ter hoogte van het Fuikpad
 • Langs het Zeepad kruisend aan de IJsselmeerpad
 • Langs het Vliepad achter Vrije school Valentijn
 • Langs het Klaproospad

Slingerbos, Engelserf en Veldkamp

Hondenlosloopgebied

 • Langs de Beneluxlaan ter hoogte van het spoor
 • Langs de Beneluxlaan ter hoogte van de snelweg A28
 • Het slingerbos gelegen tussen de Laan der Verenigde Naties en Rooseveltlaan.
 • Langs de Randweg
 • Langs de Linnaeuslaan

Hondenrennen

 • Kruising Reinwardtlaan en Julianalaan
 • Langs de Graaf Ottolaan
 • Oranjepark langs het spoor ter hoogte van station Harderwijk

Wittenhagen

Hondenlosloopgebied

 • Langs de Zandlaan ter hoogte van de Knardijk (viaduct)

Hondenrennen

 • Langs Van Speyklaan achter de Gamma
 • Langs Van Speyklaan ter hoogte van het spoor
 • Langs De Wittenhagen
 • Lans Goeman Borgesiuslaan kruisend op de Thorbeckelaan

Drielanden

Hondenlosloopgebied

 • Langs de snelweg A28 ter hoogte van de Drielandendreef (grond van de staat, hond uitlaten op eigen risico).
 • Langs het Saterplaspad ter hoogte van de Westermeenweg en langs het spoor
 • Hondenstrand in het Crescent Park

Hondenrennen

 • Langs de Mozartdreef kruisend met Sweelinckdreef
 • Langs het Muziekpad kruisend met Trombonedreef
 • Langs de Tonselsedreef kruisend met Waterplaspad. Ter hoogte van Christelijke basisschool de Triangel.
 • Langs de Hoge Geestpad
 • Langs de Spitsergerpad
 • Langs de Rappad
 • Langs de Groene Zoompad
 • Langs de Waterplassteeg kruisend met de Waterplaspad

Frankrijk

Hondenlosloopgebied

 • Langs de Newtonweg
 • Langs het Brembospad kruisend met de Vondellaan

Hondenrennen

 • Langs Krommekamp achter de Minnekamp
 • Langs het Frankenpad
 • Langs het Kalverkamp

Hierden

Hondenlosloopgebied

 • Langs het Ooster Mheenweg

Hondenrennen

 • Langs de Parallelweg

Strokelbos

Hondenlosloopgebied

 • Strokelbos langs de Plaggenweg
 • Strokelbos langs de Strokelweg

Er zijn hondenuitlaatplekken in de gemeente. Daar kan uw hond los rennen en spelen. Dat mag alleen als de hond goed naar u luistert. U moet ook goed op hem letten. Dat heet 'onder behoorlijk toezicht staan' (artikel 2:35, APV). Op deze kaart ziet u waar uw hond los mag lopen.

Er zijn 2 hondenlosloopterreinen waar uw hond (onder appèl) los mag lopen

 • In het Strokelbos, ten westen van de Leuvenumse weg.
 • In het Slingerbos, langs de A28.

In de overige losloopgebieden mag uw hond ook onder begeleiding los lopen.

 • Op de De Wellen, in de zomer is alleen het gedeelte van de ijsbaan een losloopgebied.
 • Op de De Wellen, in de winter is alleen het grasveld losloopgebied.

Raadpleeg de kaart voor een overzicht van de regels en bekijk waar de losloopgebieden en hondenrennen zijn.

 • Onze algemeen controleurs, politieagenten en de bosopzichters mogen processen verbaal uitschrijven als hondeneigenaren de regels uit de Algemene plaatselijke verordening niet naleven.
 • U kunt een geldboete krijgen, maar het kan ook leiden tot voorgeleiding voor de rechter.
Overtreding Kosten
Loslopende honden op openbare weg € 95
Loslopende honden op speelweides, speelplaatsen, in zandbakken en op andere aangewezen plaatsen € 140
Hondenpoep niet opruimen € 140
Administratiekosten (bij alle genoemde boetes) € 9

Alle hondenbezitters zijn verplicht hun hond(en) te laten registreren bij de afdeling Belastingen van de gemeente, telefoon 0341 411 422 of per e-mail: belastingen@harderwijk.nl. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Het bedrag dat u aan hondenbelasting moet betalen staat op de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag. Deze belastingaanslag geldt niet voor een blindengeleidehond. U betaalt hondenbelasting vanaf de maand dat u de hond in uw bezit heeft. Voor puppy’s geldt dat u ze na de geboorte direct moet aanmelden bij de afdeling Belastingen. U gaat belasting betalen als ze twee maanden oud zijn.

Dierenambulance

06 557 978 50 (van 8:00 tot 20:00 uur)

Dierenartsen

Dierenbegraafplaats

Dierencrematorium

Dierenopvang/Dierenbescherming

 • Dierenasiel/pension De Ark, Leuvenumseweg 70, Harderwijk, 0341 416 127
 • Stichting Amivedi (registratie van gevonden en vermiste huisdieren), 088 006 4 613
 • Nederlandse databank gezelschapsdieren (NDG), 0900 404 04 56

Erkende Hondenverenigingen*

* Erkend door de Raad van Beheer op kynologisch gebied. Zie ook www.kennelclub.nl.

 • Ook de eigenaar van een kat geldt dat er regels zijn om overlast voor anderen te beperken. Bijvoorbeeld door sproeien, poepen en krabben.
 • Er zijn veel zwerfkatten in Harderwijk. De dierenbescherming, dierenambulance en Dierencentrum de Ark werken samen voor een goed dierenwelzijn.
 • Om groepen zwerfkatten te verkleinen adviseren we om geen voedselbronnen achter te laten en uw poes/kat te laten steriliseren/castreren.