Snippergroen

  • Snippergroen is openbaar groen met een openbare functie, direct grenzend aan uw perceel. U kunt - onder bepaalde voorwaarden - snippergroen huren of kopen.
  • U kunt een verzoek tot aankoop van openbaar groen indienen bij de gemeente Harderwijk.
  • Dit kan voor een strook openbaar groen die grenst aan uw woning. U moet eigenaar van de woning zijn.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij team Ruimtelijke Dienstverlening van de gemeente Harderwijk via 0341 411 911.
Verzoek tot aankoop openbaar groen

Kosten

De verkoopprijzen voor openbaar groen zijn per 1 januari 2024 vastgesteld op € 158 kosten koper per m2. Kosten koper betekent dat u naast het aankoopbedrag ook de overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten betaalt.

  • Nadat uw aanvraag ontvangen is, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet.
  • Als er kabels of leidingen in de grond liggen, kunnen er extra voorwaarden zijn.
  • Als u wilt gaan bouwen op de groenstrook, overleggen wij ook met de afdeling Bouwen.
  • U ontvangt na 4 tot 8 weken schriftelijk bericht.

Heeft u klachten over het onderhoud van openbaar groen? Meld het bij de gemeente.