Bestemmingsplan aanpassen

  • Bestemmingsplannen van Harderwijk kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? U kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.
  • U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.
  • Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.

Omgevingsvergunning aanvragen

Let op: een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is iets anders dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Beslist de gemeente positief op uw verzoek en u besluit te gaan bouwen, dan moet u nog wel een omgevingsvergunning aanvragen.