Omgevingsplan aanpassen

  • Het omgevingsplan Harderwijk kunt u bekijken via Regels op de kaart.
  • Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het omgevingsplan staat? U kunt de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen.
  • Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.

Omgevingsvergunning aanvragen

Let op: een verzoek om het omgevingsplan te wijzigen is iets anders dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Beslist de gemeente positief op uw verzoek en u besluit te gaan bouwen, dan moet u nog wel een omgevingsvergunning aanvragen.