Controle op bouw en verbouwing

 • De gemeente controleert in een aantal gevallen of iemand die bouwt of verbouwt zich aan de regels houdt.
 • Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is.
 • Als we een overtreding signaleren, kijken we naar een passende oplossing.
 • Verder geven we informatie aan inwoners en bedrijven over woon- en bouwtechnische zaken en brandveiligheid.
 • Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat of als u vragen hebt over bouwactiviteiten, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier bouwen en omgevingsplannen. Kies daarbij voor de optie 'Ik heb een vraag over toezicht en handhaving (bouwen)'.

Toezichthouders van de gemeente

 • De toezichthouders van de gemeente mogen:
  • Plaatsen en gebouwen (uitgezonderd woningen) zonder toestemming betreden, samen met personen die zij daarvoor hebben aangewezen.
  • Informatie opvragen, en vragen om een identiteitsbewijs in te zien.
  • Zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken.
 • Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.