Bouw en verbouwing, controle

 • Samenvatting

  In Nederland gelden er regels omtrent het bouwen. De gemeente heeft de wettelijke taak hier op toe te zien. Vermoed u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels verloopt? Dan kun dit melden bij de gemeente. Ook kunt u bij de gemeente terecht met vragen over buitensporig lawaai, trillingen, stof. De gemeente zal dan onderzoeken of gebouwd wordt met of zonder vergunning, volgens een verleende vergunning of de geldende (bouwtechnische) voorschriften.

 • Wat moet ik doen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling ruimte via het contactformulier domein ruimte. Hier kunt u terecht met al uw vragen over vergunningen, het aanvragen of inzien van een vergunning en vragen over vergunningplicht.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

  Om goed te kunnen controleren hebben de toezichthouders van de gemeente de volgende rechten:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten inzien en kopieën hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, verpakkingen openen en spullen meenemen.

  Constateert de gemeente dat er gebouwd wordt in strijd met bouwtechnische voorschriften, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.