zicht op de zonnepanelen op het dak van het stadhuis

CO2-Prestatieladder

In Nederland willen we in 2050 geen of minimaal CO2 uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. De gemeente Harderwijk wil:

  • 45% minder CO2-uitstoot in 2031 ten opzichte van 2010
  • 2% energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie

Om onze inspanningen over onze eigen bedrijfsvoering zichtbaar te maken, werken we met de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van een organisatie en om doelen en maatregelen op te stellen voor het verminderen ervan. Er zijn 5 niveaus (treden), de stelregel is om op trede 3 te beginnen. Bij het meten van de CO2-uitstoot van de gemeente Harderwijk kijken we naar de volgende onderdelen:

  • Wagenpark
  • Openbare verlichting
  • Vastgoed
  • Gemeentelijke huisvesting

Elk jaar checkt een controleur in hoeverre reductiemaatregelen zijn uitgevoerd en of alles is gedaan volgens de eisen van de prestatieladder. De controle is naar tevredenheid verlopen en daarom heeft de gemeente het certificaat voor trede 4. (pdf, 612 KB) Dat is ook te zien op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKOA).

Inspanningen gemeente Harderwijk

In de afgelopen jaren leverde de gemeentelijke organisatie op verschillende fronten een bijdrage aan energiebesparing en schone energievoorziening. Enkele voorbeelden van onze inspanningen zijn:

  • Openbare verlichting met led
  • Ruim 2.000 zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen
  • Verduurzaming van het eigen wagenpark